• sun-wed 08.00-17.00 | thu 08.00-15.00

Objektif Strategik

Akademik

 • Program Akademik yang Diiktiraf
 • Meningkatkan bilangan pelajar prasiswazah dan pascasiswazah (Tempatan)
 • Meningkatkan bilangan pelajar prasiswazah dan pascasiswazah (Antarabangsa)
 • Meningkatkan kebolehpasaran graduan

Penyelidikan

 • Meningkatkan bilangan penyelidikan yang menjurus kepada pengkomersilan
 • Penerbitan
 • Perundingan/ Penyelidikan Kontrak
 • Pengkomersilan

Pembangunan dan Pengurusan Bakat

 • Meningkatkan peratusan ahli akademik yang berkelayakan professional/ berpengalaman industri
 • Meningkatkan bilangan staf akademik berkelayakan keusahawanan

Governan dan Sistem Penyampaian

 • Menyediakan prasarana yang baik untuk melancarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan
 • Mengamalkan sistem tadbir urus yang baik
 • Menguruskan kewangan dengan optimum
 • Sistem pelaporan dan penyeliaan yang berkesan

Jaringan Industri dan Masyarakat

 • Pembangunan Komuniti
 • Pemindahan Teknologi
 • Industri dalam Kampus

Hubungi kami

Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli, 17600 Jeli, Kelantan.

 • Tel : +609 - 947 7200

 • Fax: +609 - 947 7262

 • Email: ppkj@umk.edu.my
© Copyright Universiti Malaysia Kelatan 2022. UMK Jeli

Search